Generalforsamling

mandag d. 11.9.2017 kl. 17.00

dagsorden ifølge vedtægter

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7.9.2016Ørslev linedance